O Square Dance

Co je Square Dance?

Square Dance je tanec, který se tancuje ve čtverylkách na jednoduchou anglickou nápovědu. Samotný tanec je na místě vytvářen callerem (vyvolávačem), který tanečníkům do rytmu napovídá jednotlivé figury a které tanečníci okamžitě provádějí. Z toho plyne jedinečný rys této taneční formy: tanečníci předem neznají choreografii, ale pouze figury, z nichž se tanec skládá.

Historie

Základy moderního Square Dance formoval v USA během 30. a 40. let 20 století Lloyd Shaw, který sesbíral pro uchování tradičních amerických lidových tanců používané figury. Od 70. let dvacátého století je moderní Square Dance podporován a standardizován mezinárodní organizací callerů CALLERLAB (anglicky International Association of Square Dance Callers).

Do Evropy rozšířili Square Dance po druhé světové američtí vojáci. Do bývalého Československa se SD dostal v roce 1988. V současné době v Česku funguje přes 20 tanečních klubů.

Taneční úrovně

Jednotlivé taneční figury napovídané během tance callerem jsou rozděleny do tanečních úrovní. Pokud tanečník zvládne figury z určité taneční úrovně, je schopen si zatančit danou úroveň v jakémkoliv tanečním klubu Square Dance či na taneční akci v celém světě a není omezen jazykovou bariérou spolutanečníků. Názvy figur jsou proto v angličtině.

Zdroj: Wikipedie