ComeBack Square Dance Club

Na jaře 2016 začal díky snaze Jany a Jirky Horových vznikat nový klub Square Dance. První zmínka padla v lednu na tradičním Úvalském country bálu a již v pondělí 2. května se v krásném prostředí Volnočasového centra 65 v Úvalech schází první tanečníci.

Skupina zájemců o Square Dance se začala scházet každé pondělí od 19:15. Společně jsme začali od začátku a s téměř tříměsíční letní přestávku jsme před Vánoci  2016 dosáhli figury Dive Thru a tím naučili jsme se první část – Basic 1. V současnosti se učíme Plus a Basic II.

Kontakt Jana a Jirka Horovi – mail –