ComeBack Square Dance Club

Na jaře 2016 začal díky snaze Jany a Jirky Horových vznikat nový klub Square Dance. První zmínka padla v lednu na Úvalském country bálu a již v pondělí 2. května 2016 se v Úvalech v „Šedesátpětce“, odkud jsme se na podzim 2019 přesunuli do společenského sálu domu s pečovatelskou službou v Úvalech, začali scházet první tanečníci.

Skupina zájemců o Square Dance se začala scházet každé pondělí od 19:15. Společně jsme začali od začátku a s téměř tříměsíční letní přestávku jsme před Vánoci 2016 dosáhli figury Dive Thru a tím jsme se naučili Basic 1. 

V současnosti tančíme Plus a A1.

Kontakt Jana a Jirka Horovi – mail –